Převzato z Křesťandnes.cz (originální článek již neexistuje).

Tyrannus Hall je misijní učednická organizace sdružující necelé dvě desítky studentských kolejí v několika zemích světa. Studenti mají možnost prožít léta intenzivního učednictví při společném kolejním životě, zatímco se připravují na vysokých či vyšších odborných školách na svou laickou profesní dráhu.

„Ambicí je, aby studenti i své budoucí laické zaměstnání brali jako službu církvi,“ řekl pro Křesťan Dnes Tomáš Grulich, ředitel Pražského Tyrannus Hall, kazatel sboru Církve bratrské Černý Most a učitel na Evangelickém teologickém semináři.

Myšlenka Tyrannus Hall má své kořeny v misijní práci apoštola Pavla. Ve Skutcích apoštolů se píše o přednáškové síni filozofa Tyranna, kde apoštol Pavel shromažďoval učedníky, aby slyšeli zvěst evangelia. Tyrannova síň v Efesu se stala největší laickou školou v prvotní církvi.

Studentský život v Tyrannus Hall stojí na čtyřech základních pilířích: Teologické přednášky, které se konají jednou týdně večer (za dobu studia na VŠ absolvuje student teologické vzdělání srovnatelné s rokem studia na biblické škole); společná modlitební ztišení vedená studenty (vzájemné vnitřní učednictví), služba (společné misijní akce i služba v domovských sborech studentů), sport a neformální akce.

První vysokoškolská kolej Tyrannus Hall byla založená v japonském Tokyu v roce 1959 americkým misionářem Charlesem Corwinem, který hledal způsob, jak pomoci japonské církvi vzděláváním laiků. Odtud se tato myšlenka dále rozšiřovala hlavně do zemí Asie, kde jsou křesťané v menšině. Vznikly další koleje tohoto typu v Indii, Nepálu a Barmě.

S myšlenkou založit Tyrannus Hall v Evropě přišel americký misionář Steve Olsen, kterého oslovil japonský Tyrannus Hall a jeho přínos tamějšímu křesťanství. Po pádě komunismu, v roce 1990 podnikl turné po východoevropských zemích, kde hledal spolupracovníky pro realizaci svého projektu. V Praze našel „otevřené dveře” v Církvi bratrské, která Olsenovi nabídla své partnerství. Česká republika se tak mohla stát první evropskou zemí zapojenou do této učednické organizace. Po několika letech ji následovalo také sousední Maďarsko.

Pražský Tyrannus Hall byl otevřen v září roku 2000, na vedení koleje se spolupodílí Steve Olsen, předseda PTH a učitel Evangelikálního teologického semináře a Tomáš Grulich. Velká zodpovědnost jak v oblasti v organizaci duchovních aktivit, tak praktického života koleje, je předávána studentům, což jim umožňuje dozrávat po duchovní i praktické stránce.

Tyrannus Hall je nedominační společenství, otevřené studentům různých církví. Hlavním předpokladem přijetí je živá osobní víra a vydanost Kristu. V současné době je na kolejích 12 studentů z evangelikálních a evangelických církví.

Přijímací řízení na kolej se podle slov ředitele Tomáše Grulicha, uskuteční koncem června. Kolej je otevřená až pro 4 nové studenty. Více informací o Pražské Tyrannus Hall lze najít na internetových stránkách www.pth-cz.net/.